De Parade tegen dakloosheid | 25 mei 2023

Parade van kennis,
inspiratie en innovatie

Iedereen verdient een thuis. Als kennis- en samenwerkingspartner draagt HVO-Querido al jaren bij aan het verminderen van dakloosheid. Vanuit de visie dat herstel van mensen begint met eigen regie én wonen.

Op 25 mei organiseert HVO-Querido samen met VWS, Valente, VNG en AEDES de ‘Parade tegen dakloosheid’. Tijdens deze parade delen we onze kennis en ervaring. En zoeken we, met iedereen die zich inzet voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, samen naar duurzame oplossingen. Creatief en anders, met lef en altijd in samenwerking. Gedreven door de ambitie dat in 2030 in Nederland iedereen een thuis heeft.

Kom naar de Parade en verwacht kennis die je verrijkt, sprekers die je inspireren en ervaringsverhalen die je raken. Doe mee met workshops, ontdek nieuwe werkvormen én draag bij met oplossingen. Beleef de maatschappelijke impact die we daarmee samen kunnen maken.

“Samen alles in huis tegen dakloosheid”

SAMENWERKINGSPARTNERS

De Parade tegen dakloosheid is een initiatief van HVO-Querido in samenwerking met VWS, Valente, VNG en AEDES. De collectieve ambitie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben. De Parade draagt bij aan deze ambitie door met elkaar goede voorbeelden te delen op de zes actielijnen. Met als doel om tot duurzame oplossingen te komen om uiteindelijk iedereen een (t-)huis te kunnen bieden.

HVO-Querido
VWS
Valente
Aedes
VNG